Haber/Duyuru

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dikkatine

MEB’in yayımladığı yeni müfredat, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 5. sınıflara uygulandı ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflara uygulanacak. Önceki müfredat değişikliklerinden farklı olarak bu geçiş kademeli olarak 4 yılda gerçekleşmeyecek, yeni müfredatlara geçiş 2018-2019 yılı itibariyle tüm sınıflarda tamamlanmış olacak.

Matematik Müfredatında Neler Değişti?

 

Aşağıda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf yeni matematik müfredatındaki önemli sayılabilecek değişiklikler yer almaktadır. Kazanımlardaki veya açıklamalardaki değişiklikler burada yazılanlarla sınırlı değildir. Ayrıntılı ve tam bilgi sahibi olmak için müfredatı incelemenizi tavsiye ederiz.

  1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2017-2018 eğitim-öğretim yılında güncellenen müfredatta 2018-2019 eğitim-öğretim yılında büyük bir değişiklik yok.

  1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 6. sınıflara kümeler ve eş açı çizme konusu eklendi. Tam sayılarla toplama-çıkarma işlemi, cebirsel ifadelerle toplama-çıkarma-çarpma işlemi ve aritmetik diziler konuları 6. sınıftan 7. sınıfa gönderildi. Bir doğruya dikme çizme konusu ise 6. sınıftan 5. sınıfa gönderildi.

Kümeler

Ekleme: “Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.” kazanımı eklendi.

Tam Sayılar

Çıkarma: “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı kaldırıldı.

Çıkarma: “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.” kazanımı kaldırıldı.

Çıkarma: “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kaldırıldı.

Cebirsel İfadeler

Çıkarma: “Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.” kazanımı kaldırıldı.

Çıkarma: “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.” kazanımı kaldırıldı.

Çıkarma: “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı kaldırıldı.

Açılar

Ekleme: “Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı eklendi.

Çıkarma: “Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.” kazanımı kaldırıldı.

  1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 7. sınıflara 6. sınıftan gelen tam sayılarla toplama-çıkarma işlemi, cebirsel ifadelerle toplama-çıkarma-çarpma işlemi ve aritmetik diziler konuları eklendi. Doğrusal denklemler ve dönüşüm geometrisi konuları 7. sınıftan 8’e gönderildi. Eş açı çizme konusu ise 7. sınıftan 6’ya gönderildi.

Tam Sayılar

Ekleme: “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı eklendi.

Ekleme: “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı eklendi.

Rasyonel Sayılar

Değişiklik: “Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.” kazanımı “Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.” olarak değiştirildi.

Cebirsel İfadeler

Ekleme: “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.” kazanımı eklendi.

Ekleme: “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı eklendi.

Ekleme: “Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.” kazanımı eklendi.

Eşitlik ve Denklem

Çıkarma: Koordinat sistemi, doğrusal ilişki ve doğrusal denklem konuları kaldırıldı.

Doğrular ve Açılar

Çıkarma: “Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı kaldırıldı.

Dönüşüm Geometrisi

Çıkarma: Dönüşüm geometrisi konusu kaldırıldı.

  1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2018-2019 yeni müfredatla birlikte 8. sınıflara 7. sınıftan gelen doğrusal denklemler ve dönüşüm geometrisi konuları eklendi. Denklem sistemleri, dönüşüm geometrisi içerisindeki dönme hareketi ve histogram konuları ise 8. sınıftan kaldırıldı.

Doğrusal Denklemler

Ekleme: “Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.” kazanımı eklendi.

Ekleme: “Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.” kazanımı eklendi.

Denklem Sistemleri

Çıkarma: Denklem sistemi konusu kaldırıldı.

Dönüşüm Geometrisi

Ekleme: “Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.” kazanımı eklendi.

Ekleme: “Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.” kazanımı eklendi.

Değişiklik: “Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.” kazanımı “Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur” olarak değiştirildi.

Çıkarma: Dönüşüm geometrisi içindeki dönme hareketi kaldırıldı.

Veri İşleme

Ekleme: “En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar” kazanımı eklendi.

Çıkarma: Histogram konusu kaldırıldı.

Tabloyu daha detaylı incelemek için lütfen PDF halini indirin

Apsistek

Vizetek

ISSN: 2687-3575

Email: apsistekdergi@gmail.com

0312 482 00 11

0544 482 0017

Harbiye Mah. Hürriyet Cadd. 56/A Çankaya/ANKARA