Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer YAVUZSOY KÖSE

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1416 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Fransa’da Lyon II Lumière Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını 2001 yılında tamamlamış ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır.

 

Ardından Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayan Köse, halen profesör unvanıyla ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmakta, lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Matematik eğitimi ile ilgili özellikle geometri-cebir konu alanlarındaki matematiksel kavramların öğretimini ve öğrenimi, dinamik geometri yazılımlarının öğretim uygulamalarını, öğretmen eğitimini ve öğretmenlerin mesleki gelişimini içeren ulusal ve uluslararası düzeylerde düzenlenen kongrelerde sunulan bildirileri, ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri, projeleri ve farklı konu alanlarında kitap bölümleri bulunmaktadır.

Apsistek

Vizetek

ISSN: 2687-3575

Email: apsistekdergi@gmail.com

0312 482 00 11

0544 482 0017

Harbiye Mah. Hürriyet Cadd. 56/A Çankaya/ANKARA